Autoškola Kaňka
V Uličkách 2508
413 01 Roudnice nad Labem


Telefon: +420 602 481 646
E-mail: autoskolakanka@seznam.cz

Nabídka kurzů

  - Výcvik řidičů skupin řidičského oprávnění AM, A1, A2, A, B, B96, B+E, a T


Skupiny řidičského oprávnění:

Popis jednotlivých skupin řidičských oprávnění dle zákona č.361/2000 Sb.

Skupina
Popis
Minimální věk
AM
Jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšujících 45 km/hod
  1) dvoukolový se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50cm^3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW
  2) Tříkolový se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50cm^3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýš 4kW
  3) čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm^3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4kW
15 let
A1
Jsou zařazeny
  1) Lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a zdvihovým objemem nepřevyšujícím 125 cm^3
  2) Tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15kW
  3) Čtyřkolová motorová vozidla o výkonu do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem do 125 cm^3
16 let
A2
Jsou zařazeny
  1) Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem nejvýše 35 kW které nebyly upraveny z motocyklů s více než dvojnásobným výkonem
  2) Opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1
18 let
A
Jsou zařazeny
  1) Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj
  2) Tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW
  3) Opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 a A2
  4) Čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg
Poznámka: Věková hranice skupiny A je 20 let při držení skupiny A2 – dva roky
24 let
B
 1) Motorové vozidlo s výjimkou vozidel AM,A1,A2,A s největší povolenou hmotností do 3500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo:
    a) o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
    b) o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg
 2) Vozidla zařazena do skupiny A1, pokud jsou vybavena automatickou převodovkou
 3) Tříkolová vozidla zařazena do skupiny A (pouze pro řidiče starší 21 let)
18 let
B+E
 Jízdní souprava složena z motorového vozidla skupiny B a připojeného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3500 kg. (Celková hmotnost jízdní soupravy může tedy být až 7000 kg)
18 let
B96
 Skupina B v rozšířeném rozsahu s harmonizačním kódem B96. Jedná se o jízdní soupravu složenou z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud nejvyšší hmotnost této soupravy převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg. U B96 se provádí pouze zkouška z praktické jízdy
18 let
T
 Traktory a pracovní stroje, ke kterým smí být přípojeno vozidlo
17 let

Poznámka: řidičské oprávnění udělenné pro jakoukoliv skupiny, s vyjímkou skupiny T, opravňuje také k řízení motorových vozidel zařazených do skupiny AM